Kaupluse reeglid

Viimati ajakohastatud aastal 2023. august. 4 d.


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad kaupade ostu-müügitingimused (edaspidi “Tingimused”), kui Ostja on need heaks kiitnud (tutvudes Tingimustega ja märgistades märkuse “Olen lugenud ja aktsepteerin KOBIOKI Tingimusi” kõrval oleva kasti), moodustavad poolte jaoks siduva juriidilise dokumendi, milles on sätestatud Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostutingimused ja kauba eest tasumise tingimused, kauba üleandmise ja tagastamise kord, poolte vastutus ja kõik muud KOBIOKI e-poes kauba ostmisega seotud sätted.
1.2. Müüja jätab endale õiguse muuta, muuta või täiendada tingimusi igal ajal. Registreeritud ostjaid teavitatakse muudatustest, parandustest või täiendustest KOBIOKI veebisaidile sisselogimise ajal ning nad peavad uuesti kinnitama tingimused. Tingimuste muudatus kehtib ainult tellimuste suhtes, mis on esitatud pärast tingimuste muutmist.
1.3. KOBIOKI veebipood müüb kogu Leedus.
1.4. Müüja on UAB Biokobi international, eraõiguslik juriidiline isik, mille õiguslik vorm on osaühing, juriidilise isiku kood: 304285464, registrijärgne asukoht Lazdijų g. 18B, Kaunas, LT-46349, Leedu Vabariik, andmeid kogutakse ja säilitatakse juriidiliste isikute registris, telefoninumber +370 700 77870.
1.5. Ostja:
1.5.1. füüsiline isik, kes on seaduslikult võimeline tegema tehinguid ja kes ostab kaupu isiklikuks tarbimiseks (mitte ärilistel eesmärkidel);
1.5.2. Leedu Vabariigis asuv juriidiline isik, kes ostab kaupa lõpptarbijana (kavatsusega kasutada kaupa esinduslikel või muudel eesmärkidel). muudel eesmärkidel kui kaupade edasimüük või kasutamine äritegevuse, tootmise või teenuste osutamise eesmärgil;
1.5.3. kõigi eespool nimetatute nõuetekohaselt volitatud esindajad.


2. OSTU-MÜÜGILEPINGU JÕUSTUMINE

2.1. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja, olles valinud ostetava(d) toote(d) ja loonud ostukorvi, vajutab lingile “Kassasse”.
2.2. Kui Ostja ei nõustu käesolevate tingimuste või käesolevate tingimuste mis tahes osaga, privaatsuspoliitikaga, tarne- ja tagastuspoliitikaga, koguhinnaga või selle osaga, lisatasudega ja/või lisakuludega, ei saa Ostja teha tellimust, osta kaupa ega sõlmida Müüjaga lepingut.
2.3. KOBIOKI ei ole kohustatud Ostjat eraldi teavitama oma nõusolekust lepingu sõlmimiseks. KOBIOKI loetakse tellimuse kinnitanuks alates hetkest, mil see hakkab täitmisele.
2.4. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud müügileping ja tellimuse käigus esitatud andmed salvestatakse ja säilitatakse KOBIOKI veebipoe andmebaasis.
2.5. Pärast seda, kui Müüja on kliendile tellimuse vormistanud, saadab Müüja käibemaksuga seotud arve kliendi tellimuses märgitud e-posti aadressile. posti teel.
2.6. Arvuti seadete ja monitori resolutsiooni, valgustuse või muude sarnaste tingimuste tõttu võib kauba tegelik värvus pildist veidi erineda.


3. OSTAJA ÕIGUSED

3.1. Ostjal on õigus osta kaupu KOBIOKI e-poest vastavalt käesolevatele tingimustele ja e-poele.
3.2. Ostjal on õigus taganeda KOBIOKI veebipoega sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, teatades sellest kirjalikult (e-posti teel, märkides tagastatava toote ja selle tellimuse numbri) Müüjale hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui leping on sõlmitud
3.2.1. audiovisuaalsed teosed ja fonogrammid mis tahes video- või helikandjal, arvutiprogrammide tarnimine ja pakendikaitse rikkumine ostja poolt;
3.2.2. raamatute, ajalehtede, ajakirjade või muude perioodikaväljaannete tarnimine;
3.2.3. kosmeetika, parfümeeria, kodukeemia ja hügieenitoodete tarnimine;
3.2.4. aluspesu varu;
3.2.5. kaubad, mis on valmistatud vastavalt ostja isiklikele vajadustele või ostja spetsifikatsioonidele;
3.2.6. toiduained, kui toit on ostjale müüdud heas kvaliteedis ja toote säilivusaeg ei ole lõppenud;
3.2.7. kaubad, mida nende omaduste tõttu ei saa tagastada, sealhulgas kergesti riknevad ja aegunud tooted;
3.2.8. muudel juhtudel, kui ostu-müügilepingut ei saa tühistada vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.
3.3. Ostja võib seda õigust kasutada ainult juhul, kui kaup ei ole kahjustatud või oluliselt muudetud või kasutatud. Reegel 4.2. Punktis 1 sätestatud ostja õigust kasutatakse vastavalt majandusministri 2001. aasta määruse sätetele. 17. august “Eeskirjad kaupade müügi ja teenuste osutamise kohta sidevahendite kaudu”, mis on kinnitatud määrusega nr 258.


4. OSTJA KOHUSTUSED

4.1. Ostja peab kauba vastu võtma vastavalt käesolevatele tingimustele ja tasuma selle eest kokkulepitud summa.
4.2. Ostja peab tellimisel esitama Müüjale õiged identifitseerimisandmed. Kui Ostja poolt registreerimisvormil esitatud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult ajakohastama.
4.3. Klient kohustub mitte andma oma sisselogimisandmeid edasi kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab oma sisselogimisandmed, peab ta sellest viivitamatult teavitama Müüjat, kasutades punktis “Kontakt” toodud kontaktandmeid.
4.4. KOBIOKI veebipoodi kasutades kohustub ostja järgima käesolevaid tingimusi ja mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.
4.5. Kui Ostja keeldub kauba vastuvõtmisest üleandmise ajal ilma mõjuva põhjuseta, vastutab Ostja tarnekulude eest.


5. MÜÜJA ÕIGUSED

5.1. Kui Ostja üritab kahjustada e-poe stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ilma hoiatuseta piirata või peatada Ostja juurdepääs e-poele või erandjuhtudel tühistada Ostja registreerimine.
5.2. Olulistel asjaoludel võib Müüja ajutiselt või jäädavalt lõpetada e-poe toimimise ilma Ostjat eelnevalt teavitamata.
5.3. Müüjal on õigus tühistada Ostja tellimus ilma Ostjat eelnevalt teavitamata, kui Ostja ei maksa kauba eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta on valinud muu makseviisi kui sularaha.
5.4. Kui Ostja otsustab kauba üleandmisel tasuda sularahas, võtab Müüja tellimuses märgitud telefoninumbri kaudu ühendust Ostjaga, kui tekib ebakindlus tellimuses esitatud teabe osas. Sellisel juhul algab tarneperiood alates kuupäevast, mil ostjaga võetakse ühendust. Müüjal on õigus tühistada Ostja tellimus ilma Ostjat eelnevalt teavitamata, kui Müüja ei saa Ostjaga ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
5.5. KOBIOKI-l on igal juhul õigus mitte sõlmida müügilepingut konkreetse Kliendiga, kes on teinud tellimuse, sealhulgas, kuid mitte ainult, juhtudel, kui Klient on keeldunud müügilepingust ja on viimase 6 kuu jooksul 2 või enam korda kaupa tagastanud.
5.6. KOBIOKI-l on õigus lepingust taganeda, kui lepingus nimetatud kaupade varud on otsa saanud või kui lepingu on sõlminud isik, kellel ei olnud õigust lepingut sõlmida vastavalt käesolevatele eeskirjadele.


6. MÜÜJA KOHUSTUSED

6.1. Müüja kohustub võimaldama Ostjal kasutada KOBIOKI veebipoes pakutavaid teenuseid käesolevates tingimustes ja veebipoes sätestatud tingimustel.
6.2. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kaubad Ostja poolt määratud aadressil ja käesolevates tingimustes sätestatud tingimustel.
6.3. Kui Müüja ei saa olulistest asjaoludest tulenevalt Ostjale tellitud kaupa tarnida, kohustub Müüja pakkuma analoogset või võimaluse korral sarnast toodet. Kui Ostja keeldub sarnase või sarnase toote vastuvõtmisest, kohustub Müüja tagastama Ostjale makstud raha 7 (seitsme) tööpäeva jooksul, kui on tehtud ettemaks.
6.4. Müüja kohustub austama Ostja õigust eraelu puutumatusele seoses talle kuuluva isikuandmetega, mis on märgitud veebipoe registreerimisvormil, välja arvatud Leedu Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel.


7. HINNAD, MAKSEVIISID JA -TINGIMUSED

7.1. Veebipoes ja tellimuse vormil olevate toodete hinnad on esitatud eurodes koos käibemaksuga. KOBIOKI jätab endale õiguse muuta kaupade hindu maksumäärade või tehingukulude muutumise korral.
7.2. Ostja maksab kauba eest ühel järgmistest viisidest:
7.2.1. Pangaülekandega maksmine on ettemaks, mille puhul ostja kannab raha KOBIOKI pangakontole pärast tellimuse väljatrükkimist ja lähimasse pangakontorisse minekut või lihtsalt internetipanga süsteemi kasutamist.
7.2.2. Maksmine e-posti teel. pangandus, kolmanda osapoole teenusepakkuja kaudu.
7.2.3. Maksmine krediitkaardiga, kolmanda osapoole teenusepakkuja.
7.2.4. Maksmine sularahas või pangakaardiga üleandmise ajal – Ostja maksab kauba eest üleandmise ajal (üleandmine – vastuvõtmine). Selle makseviisi puhul kohaldatakse 2 euro suurust teenustasu.
7.3. Ostja kohustub viivitamatult tasuma punktides 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 sätestatud makseviisiga. Sellistel juhtudel algab paki ettevalmistamine ja tarneaeg alles pärast kauba eest tasumise laekumist.
7.4. Tellimuse hind sisaldab automaatselt kohaletoimetamise kulu, välja arvatud juhul, kui veebilehel on eripakkumised, mis pakuvad tasuta kohaletoimetamist.
7.5. Saate teavet kaupade tarne- ja tagastamispoliitika ning tarnetähtaegade kohta.
siin
.


8. KAUBA VASTUVÕTMINE

8.1. Kui te võtate oma tellimuse vastu, peate kontrollima paki seisukorda ja allkirjastama saatekirja või muu saatekirja.
8.2. Kauba saab kätte ainult tellimuse teinud isik või tellimuse esitamise ajal nimetatud isik, seega peab teil olema kauba kättesaamisel kaasas isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või uus juhiluba). Kui kauba võtab vastu teine isik, ei vastuta ettevõte paki eest.
8.3. Saadetise vastuvõtmisel peate:
8.3.1. loendage pakettide arvu. Kulleri poolt kohale toimetatavate pakendite arv peab olema sama, mis on märgitud kulleri poolt Ostjale esitatud saatelehel. Kui tarnitud pakendite arv erineb saatelehel märgitud pakendite arvust, tuleb saadud pakendite arvu korrigeerida saatelehel;
8.3.2. pakendi etikettide kontrollimine. Ostja aadress peab olema märgitud pakendite etikettidele ja pakendite numbrid peavad vastama saatelehel olevatele pakendinumbritele. Kui tarnitud pakendite numbrid erinevad saatelehel märgitud pakendite numbritest, tuleb saadud pakendite numbreid korrigeerida saatelehel;
8.3.3. kontrollige saadud pakendit. Kohaletoimetatavad pakid peavad olema heas seisukorras, st ei tohi olla rebenenud, purustatud ega muul viisil kahjustatud.
8.4. Kui pakk on tarnitud kasutuskõlbmatus pakendis, on Ostjal õigus seda mitte vastu võtta, andes kullerile korralduse saata see KOBIOKI-le viivitamatult tagasi kauba tehnilise seisukorra kontrollimiseks. Reklamatsioonid puuduste või tellimuse lahknevuste kohta tuleb esitada klienditeenindusele samal päeval, kui kaup on kätte saadud.
8.5. Nende juhiste mittetäitmine ei too KOBIOKI-le kaasa vastutust tarnitud kauba puuduse või kahjustuse eest.
8.6. Arvuti seadete ja monitori resolutsiooni, valgustuse või muude sarnaste tingimuste tõttu võib kauba tegelik värvus pildist veidi erineda.


9. MÜÜJA VÕETUD TURUNDUSMEETMED

9.1. Müüja võib omal äranägemisel algatada erinevaid kampaaniaid KOBIOKI veebipoes, teistes KOBIOKI poolt hallatavates müügikohtades (kauplustes), KOBIOKI Facebooki kontol ja muudes infokanalites.
9.2. Müüjal on õigus muuta aktsiate tingimusi või tühistada need ühepoolse otsusega pärast ostjate teavitamist.
9.3. Müüja algatatud teatud kampaaniate eritingimused, mis on konkreetselt nende konkreetsete kampaaniate jaoks spetsiifilised, määratakse kindlaks nende kampaaniate kommunikatsioonivahenditega.
9.4. Müüja võib Ostja eelneval vabatahtlikul nõusolekul koguda Ostja kohta täiendavaid andmeid: telefoninumber, sünniaeg, laste arv, laste sünniaeg jne. andmed.
9.4.1. Täiendavate andmete kogumiseks on olemas eraldi spetsiaalsed küsitlusvormid, mida klient täidab vabatahtlikult. Uuringuvormides on alati täpsustatud teabe kogumise eesmärk ja kasu ostjale.
9.4.2. Täiendavaid andmeid võidakse koguda eripakkumiste pakkumiseks: kampaaniad, uudised, artiklid jne. kliendile kasulikku teavet.
9.5. Privaatsuspoliitika üksikasjalikud sätted on esitatud eraldi dokumendis, klõpsates lingil Privaatsuspoliitika.

10. TEABEVAHETUS

10.1. Müüja suhtleb Ostjaga, kasutades tellimuse vormil esitatud e-posti aadressi. teie postiaadress ja telefoninumber.
10.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-poe jaotises “Kontakt” märgitud kontaktvahenditele ja Ostja võib neid kasutada.


11. VASTUTUS

11.1. Ostja vastutab täielikult tellimisvormis esitatud andmete täpsuse eest. Kui Ostja esitab ebatäpseid andmeid, ei vastuta Müüja nende tagajärgede eest ja tal on õigus nõuda Ostjalt otsest kahju hüvitamist.
11.2. Ostja vastutab täielikult oma tegevuse eest KOBIOKI veebipoe külastamise ajal.
11.3. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest kõigil juhtudel, kui kahju on tingitud sellest, et ostja ei ole käesolevate tingimustega tutvunud, kuigi talle on antud selleks võimalus, eirates müüja soovitusi ja kohustusi.
11.4. Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele otsese kahju.

12. KAEBUSTE ESITAMISE KORD

12.1. Kõik kaebused saab esitada UAB Biokobi internationalile e-posti aadressil info@kobioki.lt Tööpäevadel I-V kell 8.00-16.00.
12.2. Müüjal on õigus menetleda kaebusi 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates nende kättesaamise kuupäevast, kui Leedu Vabariigi õigusaktidega ei ole kehtestatud teistsuguseid tähtaegu. Keerulistel juhtudel võib seda tähtaega pikendada veel 15 (viieteistkümne) päeva võrra. Vastused kaebustele edastatakse ostjatele e-posti või telefoni teel või ostja esitatud aadressil.

13. LÕPPSÄTTED

13.1. Käesolevate eeskirjade alusel tekkivaid suhteid reguleerib Leedu Vabariigi õigus.
13.2. Käesolevate eeskirjade rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.